کلیدواژه‌ها = واقع گرایی
تعداد مقالات: 3
1. تجربه ی دینی و ادراک خدا: نگاهی انتقادی به نظریه ی آلستون

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-26

بابک عباسی


2. دوئم و واقع گرایی علمی

دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار و تابستان 1389، صفحه 163-180

مریم قاسمی نراقی