کلیدواژه‌ها = دولت
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ فقه با منابع و مبانی مشترک حقوقی حاکمیت

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7 )، بهار و تابستان 1385، صفحه 79-106

محمد حسین فرهنگی