کلیدواژه‌ها = مصلحت
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ فقه با منابع و مبانی مشترک حقوقی حاکمیت

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7 )، بهار و تابستان 1385، صفحه 79-106

محمد حسین فرهنگی


2. درآمدی بر قاعد هی مقابله به مثل

دوره 2، شماره 1(پیاپی3 )، بهار و تابستان 1384، صفحه 197-207

عبّاس همامی