کلیدواژه‌ها = حس
تعداد مقالات: 1
1. اندیشه‌ی علیت و نقش معرفتی حس در آن نزد ابن‌سینا

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-77

فاطمه رمضانی