کلیدواژه‌ها = انسان
تعداد مقالات: 2
2. جایگاه وجودی انسان در فلسفه صدرایی و سنت فلسفی- جامعه شناسی پست مدرن

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-78

دکتر عباس گوهری؛ سید مهدی بیابانکی