کلیدواژه‌ها = ادراک
تعداد مقالات: 2
1. تجربه ی دینی و ادراک خدا: نگاهی انتقادی به نظریه ی آلستون

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-26

بابک عباسی


2. مطالعه تطبیقی کیفیت ادراک مفاهیم کلی از دیدگاه ابن سینا و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، بهار و تابستان 1388، صفحه 79-95

بیوک علیزاده؛ داود زندی