کلیدواژه‌ها = باورهای جلوه بنیاد
تعداد مقالات: 1
1. تجربه ی دینی و ادراک خدا: نگاهی انتقادی به نظریه ی آلستون

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-26

بابک عباسی