کلیدواژه‌ها = آلستون
تعداد مقالات: 2
1. تجربه ی دینی و ادراک خدا: نگاهی انتقادی به نظریه ی آلستون

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-26

بابک عباسی


2. قول به اصالت تجربه ی دینی چیست؟

دوره 8، شماره 1( پیاپی 19)، بهار و تابستان 1390، صفحه 59-86

بابک عباسی