کلیدواژه‌ها = دیدگاه نحوی
تعداد مقالات: 1
1. مشکل واحد انتخاب و راه حل واقع گرای ساختاری هستی شناختی

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار و تابستان 1391، صفحه 71-92

ابوتراب یغمایی