کلیدواژه‌ها = کارنپ
تعداد مقالات: 2
1. در باب ساختار و سخن داستان فرارفتن کارنپ از مرزهای ویتگنشتاینی

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار و تابستان 1391، صفحه 119-135

مجید داودی بنی