کلیدواژه‌ها = ویتگنشتاین
تعداد مقالات: 2
1. در باب ساختار و سخن داستان فرارفتن کارنپ از مرزهای ویتگنشتاینی

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار و تابستان 1391، صفحه 119-135

مجید داودی بنی


2. ویتگنشتاین و "دید کلی »

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار و تابستان 1387، صفحه 107-120

مالک حسینی