کلیدواژه‌ها = استدلال
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مفهومی اثبات ریاضیاتی

دوره 21، شماره 34-پاییز و زمستان1397، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-108


2. بررسی انتقادی مدل تبیین وحدت بخش

دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-112

هدی آزاد