کلیدواژه‌ها = رالز
تعداد مقالات: 4
1. عدالت به مثابه انصاف، سیاسی و نه متافیزیکی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-141

محمد علی صافی


2. تفسیر موقعیت اولیه رالز با توجه به نظریه ی خودآیینی کانت

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، بهار و تابستان 1388، صفحه 145-163

فاطمه هاشمی؛ حسین گلچینی


3. تحول نظریه ی عدالت رالز از عدالت اخلاقی به عدالت سیاسی

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-34

شهلا اسلامی


4. جان رالز: از سنت قرارداد اجتماعی تا دو اصل عدالت

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، پاییز و زمستان 1386، صفحه 11-32

شهلا اسلامی