کلیدواژه‌ها = مؤلف
تعداد مقالات: 1
1. منطق موقعیت و کاربرد آن در نقد و نظریه ی ادبی

دوره 8، شماره 1( پیاپی 19)، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-102

رهبر اشنوئی محمودزاده