کلیدواژه‌ها = متافیزیک
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت تعامل متافیزیک و علوم

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-134

علی مرادخانی


2. متافیزیک درحکمت دائویی و کنفوسیوسی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، پاییز و زمستان 1386، صفحه 69-95

طاهره توکّلی