کلیدواژه‌ها = عرض
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفهوم جوهر در تفکر سه فیلسوف: ارسطو، ابن سینا، اسپینوزا

دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار و تابستان 1389، صفحه 145-162

مهدی اسعدی؛ سید مرتضی طباطبایی


2. شیخ‌الرئیس و مساله حرکت جوهری

دوره 1، پ شماره1(بهار 1383)، بهار و تابستان 1383، صفحه 11-22

احمد بهشتی