کلیدواژه‌ها = عمل گرایی
تعداد مقالات: 2
1. تقلیل، کارکرد و اعمال مضاعف عمل گرایی در فلسفه ی زیست شناسی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 16)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 137-161

مجید داودی


2. کثرت گرایی هیک: نزاع میان واقع گرایی و ضدواقع گرایی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، پاییز و زمستان 1386، صفحه 115-137

ثریا سلاحوَرزی