کلیدواژه‌ها = غایتمندی
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه ای تطبیقی درباره غایتمندی عالم طبیعت در کلام اهل سنت و فلسفه اسلامی

دوره 2، شماره 2(پیاپی 4)، بهار و تابستان 1384، صفحه 95-119

منیره سیدمظهری