کلیدواژه‌ها = عقیده
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی نگرش کریشنامورتی به عقیده و ایدئولوژی

دوره 21، شماره 34-پاییز و زمستان1397، پاییز و زمستان 1397، صفحه 191-212


2. تئوری آرامش در مشروعیت زناشوئی مسلمان و غیر مسلمان

دوره 2، شماره 1(پیاپی3 )، بهار و تابستان 1384، صفحه 7-25

سید محمدرضا آیتی