کلیدواژه‌ها = امر سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. منطق استثنا در فلسفه سیاسی کارل اشمیت

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 65-102