کلیدواژه‌ها = افلاطون
تعداد مقالات: 3
1. جست‌وجوی مطلوب‌های اخلاقی افلاطون و بررسی غایت آن‌ها

دوره 22، شماره 35- بهار و تابستان98، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-132


2. بررسی و نقد معرفت‌شناسی سوفسطاییان از دیدگاه افلاطون

دوره 16، 29 بهار و تابستان1395، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-66