کلیدواژه‌ها = آزمایش EPR
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد راه‌حل براون برای مسأله دسترسی‌پذیری

دوره 17، پاییز و زمستان 1395، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-50