چیستی خوبی از دیدگاه رابرت آدامز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

رابرت آدامز در حوزه‌ى فرااخلاق کوشش می‌کند تا با دیدگاهی افلاطونی-الهیاتی ماهیت خوبی را دریابد و پس از آن ویژگی‌های زندگی اخلاقی توام با بهروزی و سعادت را بیان کند. بدین منظور، ابتدا با الهام از نظریه کریپکی-پاتنم نقش‌های معناشناختی خوبی را برمی‌شمرد سپس در جست‌وجوی بهترین گزینه‌ای که آن نقش‌ها را ایفا کند خداوند را خودِ خوبی و خوبی چیزها را مبتنی بر مشابهت آنها با خداوند می‌یابد؛ مشابهت چیزها با خداوند به عنوان خوبِ نامتناهی موجب ارزشمندی آنها می‌شود. ارزشمندی به آن نوع خوبی اشاره دارد که غیرابزاری است و چیزی را که برخوردار از آنست درخور تحسین و ستایش، عشق و احترام و حتی در بالاترین حد خود شایسته پرستش می‌کند. از نظر آدامز، سعادتمندی زندگی آدمی منوط به لذت و رضایتمندی از امور ارزشمند است؛ از یک طرف، لذت بردن و رضایتمندی از فعالیت‌های زندگی و از طرف دیگر، ارزشمندی فعالیت‌هایی که فرد از آن لذت می‌برد. در این دیدگاه، انواعِ ارزشمندی‌ها حضور دارند؛ ارزشمندی‌ها (خوب‌های متناهی) شامل نه فقط ارزش‌های اخلاقی بلکه ارزش‌های عقلانی، دینی و زیبایی‌شناختی نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Robert Adams on Goodness

چکیده [English]

In his meta-ethics, Robert Adams endeavors to understand the nature of goodness in accordance with a platonic-theological viewpoint, and then to represent the components of a life of morality and well-being. Hence, inspired by Kripke-Putnam theory, he firstly explains semantic roles of goodness, and then tries to find what best plays those roles. In his view, God is good itself and goodness of things relies on their resemblance to God; things resemblance to God as infinite good makes their excellence. Excellence is a non-instrumental goodness which makes things suitable objects of admiration, love, honor, and even worship. According to Adams, well-being of human life relies on his enjoyment of the excellent: on the one hand, enjoyment of activities in life, and on the other hand the excellence of those enjoyable activities. There are different kinds of excellences (finite goods), including moral values as well as rational, religious and aesthetical values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goodness
  • God
  • Infinite good
  • Finite goods
  • excellence