مری وارِن و استدلال بالقوگی بر نادرستی سقط‌جنین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

استدلال­های متفاوتی در دفاع از حق حیات جنین اقامه شده است که یکی از آنها استدلال بالقوگی جنین است. مخالفان سقط­جنین مدعی­اند بالقوگى جنین براى شخص شدن می­تواند دلیلی قوی بر اعطای حقوق اخلاقى اساسى به آنان باشد؛ یعنى این واقعیت که جنین از لحظه لقاح شخص بالقوه است و اگر پرورش یابد و امکان رشد طبیعى برایش فراهم گردد، او مسلماً تبدیل به شخص خواهد شد، دست‏کم نوعى حق حیات به او می­دهد. محافظه­کاران داشتن بالقوگی­ را دلیلی کافی برای اسناد حق حیات به جنین می­دانند و این‌گونه استدلال می­کنند که: 1. کشتن انسان بالقوه، نادرست است و 2. جنین انسانی انسان بالقوه است. بنابراین، کشتن جنین انسانی نادرست است. در مقابل برخی از فیلسوفان اخلاق از جمله خانم مری آن وارن که آثار ایشان مورد توجه بسیاری از فیلسوفان است، استدلال بالقوگی را برای دفاع از حق حیات جنین کارآمد نمی­داند و آن را به دلایل مختلفی رد می­کند. در این مقاله به بررسی و نقد دیدگاه وارن علیه استدلال از طریق بالقوگی بر نادرستی سقط جنین می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mary Ann Warren and the Potentiality Argument Against Abortion

چکیده [English]

Various arguments have been presented in defense of the right to life of the fetus, one of which is the argument from potentiality. Abortion opponents claim that fetal potentiality can be a strong reason to grant them the basic moral rights. That is, fetuses are potential persons upon conception and, given the possibility of natural growth, they will certainly become persons. They have, thus, at least the right to life. Conservatives consider fetal potentiality as a sufficient reason for attributing to fetuses the right to life. They argue that (1) killing a potential human being is wrong, and (2) a fetus is a potential human being. Therefore, it is wrong to kill a fetus. In contrast, some philosophers, including Mary Anne Warren whose works have attracted attention from many philosophers, believe that the argument from potentiality is not efficient in defending the right to life of fetuses, and reject it for several reasons. In this article, we will study Warren's viewpoint on the argument from potentiality against abortion.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion
  • Potentiality
  • Mary Ann Warren