شباهت‌ها و تفاوت‌های علم و هنر نزد دیویی بر مبنای کتاب هنر به‌منزله تجربه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله مروری بر آراء جان دیوییدرباره نسبت بین علم و هنر، دانشمند و هنرمند و مخاطب اثر هنری و مخاطب اثر علمی در کتاب هنر به‌مثابه تجربه است. جان دیویی در قسمت‌های مختلف این کتاب، که مهم‌ترین اثر او درباره زیبایی‌شناسی است، به طور پراکنده به شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود بین علم و هنر می‌پردازد اما در این تحقیق سعی شده است که دیدگاه دیویی به‌صورت منسجم ارائه شود. در نگاه دیویی، دانشمند و هنرمند هر دو با محیط پیرامون خود در حال تعامل هستند و برای برآوردن نیازهای خود در حال کنشگری بوده و خالق محصول علمی و محصول هنری هستند. بررسی آراءِ دیویی در این زمینه می­تواند باعث بدست­آمدن بصیرت­هایی برای حل مسائل امروزی در فلسفه علم شود. رویکرد تکاملی دیویی به فلسفه به منزله‌ی عنصری وحدت‌بخش در همه آثار او، تأکید او بر معرفت به چگونگی و نشان دادن اهمیت آن در کنار معرفت‌های گزاره‌ای از جمله این موارد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dewey's Account on the Similarities and Differences between Science and Art Based on Art as Experience Book

چکیده [English]

The purpose of this article is to review John Dewey's views on the relation between science and art, the scientist and artist, and the audience of the work of art and the audience of scientific work in the Art as Experience. John Dewey deals with the similarities and differences between science and art in various parts of this book, which is his most important work on aesthetics, but this study attempts to present a deep-seated view of Dewey. In Dewey's perspective, the scientist and artist both interact with their environment and are active in the satisfying of their needs and are the creator of the scientific product and the artistic product. A review of Dewey's views in this regard can provide insights for solving contemporary issues in the philosophy of science. Dewey's evolutionary approach to philosophy as a unifying element in all his works, his emphasis on knowing how and showing its importance along with propositional knowledge is one such thing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Dewey's aesthetics
  • Art as Experience
  • Art and Science Relation