نگرش فلسفی بر مفهوم بازنمایی در هنر پاپ آرت با تأکید بر اندیشه‌های آرتور دانتو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 مفهوم بازنمایی هنر را می‌توان به چهار مرحله‌ی تاریخی و فلسفی تفکیک کرد: مرحله اول بازنمایی هنر با دیدگاه جهان مُثُل افلاطون عجین است. مرحله دوم بازنمایی عینی جهان خارج تحت تأثیر اندیشه‌های کانت می‌باشد. در مرحله سوم با رویکردی بر نظریات فرمالیست کلمنت گرینبرگ به انتزاع در بازنمایی اشاره می‌نماییم، اما مرحله چهارم که نقطه‌ی عطفی در مفهوم بازنمایی است با تفکرات فلسفی آرتور دانتو که به ماهیت این مفهوم در هنر آوانگارد می‌پردازد روبه‌رو هستیم. جایی که به اعتقاد دانتو تلاقی هنر و فلسفه است. دانتو معتقد بود هنر آوانگارد به دلیل گستردگی که در درون خود دارد همه سبک‌ها و شیوه‌های هنری را در خود جای می‌دهد. از طرفی در فلسفه دانتو با دو رویکرد فلسفی مواجه هستیم؛ رویکرد اول آن‌که هر فردی می‌تواند هنرمند باشد و رویکرد دوم هر چیزی می‌تواند اثر هنری شود. از این‌ رو، مقاله‌ی حاضر بر آن است تا با تأکید بر اندیشه‌های فلسفی آرتور دانتو در هنر آوانگارد و به شیوه‌ای مبتنی بر نمونه‌ها و آثار هنرمندان سبک پاپ آرت بر تبیین مفهوم فلسفی بازنمایی و چگونگی بازگشت این مفهوم به عناصر تصویری جهان پیرامون در عصر پاپ آرت اشاره کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dewey's Account on the Similarities and Differences between Science and Art Based on Art as Experience Book

چکیده [English]

The purpose of this article is to review John Dewey's views on the relation between science and art, the scientist and artist, and the audience of the work of art and the audience of scientific work in the Art as Experience. John Dewey deals with the similarities and differences between science and art in various parts of this book, which is his most important work on aesthetics, but this study attempts to present a deep-seated view of Dewey. In Dewey's perspective, the scientist and artist both interact with their environment and are active in the satisfying of their needs and are the creator of the scientific product and the artistic product. A review of Dewey's views in this regard can provide insights for solving contemporary issues in the philosophy of science. Dewey's evolutionary approach to philosophy as a unifying element in all his works, his emphasis on knowing how and showing its importance along with propositional knowledge is one such thing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dewey's aesthetics
  • Art as Experience
  • Art and Science Relation