یک داروینی چپ‌گرا، سهلی ممتنع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بی‌تردید به بررسی هر موضوعی در علوم انسانی عصر حاضر که بپردازیم نمی‌توان اثر نظریه‌ی تکامل داروین بر آن موضوع را نادیده انگاشت. از زمانی که مبانی نظریه‌ی تکامل و انتخاب طبیعی بر تعمیم یک نظریه‌ی اقتصادی راستگرا سامان گرفت زمان بسیاری گذشته‌است اما هنوز چپ‌گرایانی مادی‌انگار هستند که برای یافتن خوانشی قابل سازش با نظریه‌ی تکامل در تلاش‌اند. امیدهای چنین چپ‌گرایانی شاید با نظریات متأخر تکاملی و به رسمیت شناختن نقش مهم همکاری میان هستومندها در فرآیند تکامل بی‌راه نباشد. کتاب یک داروینی چپ‌گرا نوشته‌ی پیتر سینگر یکی از این دست تلاش‌هاست. اگرچه نویسنده‌ی این کتاب همت خود را در پنج فصل کوتاه صرف ارائه‌ی یک خوانش بینابینی از مبانی تکامل و چپ‌گرایی کرده‌است لیکن به نظر می‌رسد که تحلیل‌های او حتی با دست کشیدن از برخی ضرورت‌های چپ‌گرایی سنتی نیز نمی‌تواند خواننده را مجاب به پذیرش چنین موضعی کند زیرا که اولاً هر نظریه‌ی تکاملِ مبتنی بر انتخاب طبیعی به‌ویژه قرائت داروینی آن و راست‌گرایی دو روی یک سکه‌اند و ثانیاً حتی در نظریات متأخر تکاملی که نقش همکاری را پر رنگ‌تر از سابق در نظر گرفته‌اند نیز رخدادِ یک رابطه‌ی رقابتی میان هستومندها هم‌چنان در اولویت شناخته می‌شود. بنابراین گویی جمع میان نظریه‌ی تکامل و ایده‌های چپ‌گرای مادی‌انگارانه از اساس ناسازگار و ممتنع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Darwinian Left, a Simple Impossible

چکیده [English]

Doubtless, any topic of humanities had been affected by Darwinian evolutionary theory in past century. Since evolution by means of natural selection founded on a base of a political right-wing economic theory, there were some social materialists whom looked for a middle way between both evolutionary and left sides theories. Their hopes and efforts probably increased due to recognition of role of cooperation in resent new Darwinian evolutionary approaches like multi-level selection theory. Singer’s book, A Darwinian Left, could consider as such efforts. Although, his effort in five short chapters is for providing an intermediate compatible explanation of the principles of evolution and leftism ideas but it looks that it is difficult to accept his explanations even by redact some essential concept in left side because not only still metaphysical priority of competition against cooperation are considered in any recent evolution by means of natural selection theories but also political right-wing and any evolutionary theory by priority of competition are conceptually both sides of a coin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolution
  • society
  • Cooperation
  • Altruism
  • leftism