کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
جایگاه حرکت در مراتب ادراکی فضاهای معماری، مبتنی بر نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 19، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 79-102

10.30495/pi.2022.20603

مهدی بنی‌اسدی باغمیرانی؛ سید بهشید حسینی؛ آزاده شاهچراغی


رهگیری اصول هستی‌شناختی ملاصدرا در نظریات انسان‌شناسی او

دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، اسفند 1399، صفحه 99-116

هاجر زارع؛ محمد سعیدی مهر؛ سید صدرالدین طاهری


انسان‌شناسی از منظر کانت و ملاصدرا

دوره 15، شماره 34-پاییز و زمستان1397، اسفند 1397، صفحه 133-154


تبیین فلسفی مسأله‌ی تسبیح موجودات از دیدگاه ملاصدرا

دوره 15، شماره 33 -بهار و تابستان 1397، شهریور 1397، صفحه 63-88


رابطه عواطف و معرفت از منظر ملاصدرا

دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، شهریور 1392، صفحه 27-52

نجف یزدانی؛ محمد سعیدی مهر؛ سید عباس ذهبی


حقیقت جسم در فلسفه ی شیخ اشراق و صدرالمتألهین

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، فروردین 1387، صفحه 147-167

مریم عاطفی؛ محمد سعیدی مهر