واکاوی نگرش کریشنامورتی به عقیده و ایدئولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ایدئولوژی از جمله مفاهیم مغلقی است که اندیشمندان زیادی از علوم مختلف در مورد آن سخن به میان آورده و بررسی کرده‏اند؛ تعریف جامع و مانعی از آن که بین اندیشمندان اجماعی بوده و یا حداقل مورد قبول اکثر آنان باشد، ارائه داده نشده است؛ از تعاریف و ویژگی‏هایی که اندیشمندان برای ایدئولوژی مطرح کرده‏اند، می‏توان اندیشمندان را به سه طیف اصلی تقسیم کرد. گروهی نگرشی مثبت به ایدئولوژی داشته و آن را لازمه زندگی بشری معرفی کرده‏اند؛ گروهی با ارائه تعاریفی منفی‌نگرانه از ایدئولوژی نه تنها آن را مثبت ارزیابی نکرده‏اند، بلکه عامل جدایی‏ها و تفرق معرفی کرده و در صدد نفی آن برآمده‏اند؛ گروهی نیز ایدئولوژی را مفهومی خنثی معرفی می‏کنند که می‏تواند هم متصف به ویژگی‌های مثبتی باشد که عده‏ای از اندیشمندان مطرح کرده‏اند و هم متصف به ویژگی‏های منفی مطرح شده از سوی برخی دیگر از اندیشمندان شود. جیدو کریشنامورتی از جمله اندیشمندانی است که دید منفی به ایدئولوژی داشته و آن را به جهت پاره‏ای از خصیصه‏های ادعایی از جمله تفرق و جداسازی، اغواکننده‏گی و ... رد می‏کند؛ که این طرز نگرش از دید اندیشمندان دینی و غیردینی مطرود است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of Krishnamurti's Attitude toward Ideology

چکیده [English]

Ideology is one of the concepts discussed and scrutinized by many scholars in various branches of science. However, there is no comprehensive definition of the word accepted by a majority of scholars. With respect to the features of Ideology which has been put forward by scholars, they can be divided into three main groups. The first group has a positive attitude toward ideology and regards it as a necessity for human life. The second one, offering negative definitions of ideology, does not evaluate it positively; rather, seeks to negate it as leading to division and separation. The last group introduces ideology as a neutral concept to which both positive and negatives features raised by different thinkers can be attributed. Jiddu Krishnamurti is one of the thinkers who have a negative attitude toward ideology and rejects it for some alleged qualities, including divorce, separation, seduction, and so on. This attitude is rejected by both religious and secular thinkers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • Belief
  • Thought
  • Krishnamurti
  • Islam