بنیادهای ریاضیاتی فلسفه‌ی الن بدیو، بر اساس کتاب هستی و رخداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از دیدگاه الن بدیو، فیلسوف معاصر فرانسوی، ریاضیات هستی­شناسی است و نظامی اصل موضوعی بر پایه­ی نظریه­ی مجموعه­ها یگانه شکل اندیشیدنِ ممکن به هستی بما هو هستی است. بدین­قرار، در فلسفه­ی الن بدیو علاوه بر به خدمت گرفته شدنِ اصول موضوع ریاضی، مفاهیمی که در سنت هستی­شناسی فلسفی می­شناسیم دگرگون می­شوند و با مفاهیمی از نظریه­ی مجموعه­ها گره می­خورند یا تناظر می­یابند؛ گرچه باید تأکید کرد که هستی در فلسفه­ی او نه شکلی ریاضیاتی دارد نه ابژه­ای ریاضی است. می­توان گفت دشوارترین بخش فلسفه­ی بدیو همین مبحث هستی­شناسی است، شاید تا حدی، به این دلیل که برای احاطه بر آن ­باید هم با سنت فلسفی غرب آشنا بود و هم با نظریه­ی مجموعه­ها. مضاف بر این، بدون داشتن درک درستی از مباحث فنیِ او در هستی­شناسی نمی­توان درک کاملی از بدنه­ی فلسفه­ی او داشت. در این مقاله، نخست نظام ریاضیاتی و اصل موضوعی مورد نظر بدیو تا حد ممکن تشریح می­شود و سپس برخی از مفاهیم بنیادین فلسفه­ی او بر پایه­ی نسبت­شان با مفاهیم متناظر در نظریه­ی مجموعه­ها بیان خواهد شد تا از رهگذر روشن شدنِ بنیادهای ریاضیاتی فلسفه­ی وی، معلوم گردد که او چگونه از طریق ریاضیات به هستی می­اندیشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical Foundations of Alain Badiou’s Philosophy, Based on Being and Event

چکیده [English]

According to Alain Badiou mathematics is ontology. This is a meta-ontological thesis; that is, it is neither mathematical nor ontological. The crucial consequence of this thesis is that philosophy is separated from ontology. So it is not no longer the task of philosophy to think of being. Instead, Badiou regards an axiomatic system based on set theory as the sole form of thinking about being qua being. In his philosophy, the traditional concepts of philosophical ontology transform and link up with set theoretical concepts. It should be mentioned, however, that being in his thought neither has a mathematical form nor is a mathematical object. Not surprisingly the most difficult part of Badiou’s philosophy is ontology, partly for the reason that to fully grasp it one must know both the western tradition of philosophy and the set theory. Moreover, it is impossible to fully comprehend the body of his philosophy without having a deep understanding of his fundamental and technical discussions in ontology. In this essay, firstly we explain what Badiou means by the axiomatic system, and then we give an account of some basic concepts of his philosophy on the basis of their corresponding concepts in set theory, in order to show that how Badiou thinks of “being” by means of mathemathics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ontology
  • The Multiple
  • Set Theory
  • Axiom
  • Event