ضرورت هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ هستارهای موضعی در مکانیک کوانتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فلسفه علم، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

بل در برخی مقالات خود هستارهای موضعی را معرفی می‌کند و آن‌ها را غیر از مشاهده‌پذیرهای مکانیک کوانتومی در نظر می‌گیرد. در مقاله‌ی حاضر اهمیت و ضرورت وارد کردن هستارهای موضعی را در مکانیک کوانتومی نشان می‌دهیم. توضیح می‌دهیم نیاز به وجود هستارهای موضعی هم دلایل هستی‌شناختی و هم معرفت‌شناختی دارد. تابع موج که نمایش ریاضی حالت کوانتومی است یکی از عناصر مهم و کلیدی در نظریه کوانتومی است که جایگاه بخصوصی را در هستی‌شناسی این نظریه به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت تابع موج که یک عنصر اساسی در نظریه کوانتومی است، بررسی خواهیم کرد که آیا تابع موج با معیارهایی که برای هستار بودن بیان می‌شود آیا می‌تواند هستار باشد یا نه و هم‌چنین توضیح می‌دهیم که چگونه درک شأن هستی‌شناختی تابع موج از منظر هستارها می‌تواند راهنمایی مناسبی برای انتخاب یا ارائه‌ی تعبیر یا نظریه‌ی مناسبی برای مکانیک کوانتم در بین نظریه‌های رقیب باشد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ontological and Epistemological Necessity of Local Beables in Quantum Mechanics

نویسندگان [English]

  • Maryam Ansari Bonab 1
  • Alireza Mansouri 2
1 PhD of Philosophy of Science, Department of Law, Theology and Political Science, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty Member of Institute for Humanities and Cultural, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bell, in some of his papers, introduces local beables, distinct from observables, in QM. This paper aims to illustrate the importance and necessity of local beables arise from both ontological and epistemological considerations. Given that the wave function is an essential element of quantum theory, we explain how understanding the ontological significance of the wave function in the context of beables provides us a ground for choosing a more satisfactory interpretation or theory of quantum mechanics among the rivals

کلیدواژه‌ها [English]

  • be able
  • observable
  • localized
  • wave function