اُتیسم و سه نظریه‌ی اصلی شناخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فلسفه علم، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار مؤسسه پرستاری و تحقیقات بهداشتی، دانشگاه آلستر، آلستر، ایرلند شمالی

3 عضو هیأت علمی گروه فلسفه علم، دانشگاه صنعت شریف، تهران، ایران

چکیده

مطالعات گسترده بر روی اختلالات عصبی ـ روانی تأثیر به‌سزایی بر درک ما از ساختار و عملکرد مغز و سیستم عصبی گذاشته است؛ تا جایی‌که پیامدهای فلسفی مهمی در حوزه­ی فلسفه­ی ذهن و علوم شناختی، داشته‌اند. اُتیسم اختلالی است که از زمان شناسایی آن تا به امروز شاهد تغییرات بسیاری در مفهوم آن بوده‌ایم. پژوهش پیرامون این اختلال آن را تبدیل به یک موضوع در مباحث روا‌ن‌شناسی فلسفی کرده است. روند این پژوهش‌ها بر روی نقایص شناختی و رفتاری افراد دارای اُتیسم، بینش ارزشمندی در توسعه و ساختار شناخت اجتماعی داشته است. در این خصوص سه نظریه‌ی اصلی شناخت یعنی نظریه­ی ذهن، نظریه­ی شبیه­سازی و نظریه‌ی کنترلِ اجرایی یا نظریه فراشناخت هر کدام با رویکردی متفاوت به اختلال اُتیسم، علت­های متفاوتی را معرفی می­کنند. در این مقاله ابتدا با تعریفِ بالینی از اُتیسم شروع کرده، سپس سه نظریه اصلی شناخت را معرفی کرده و در آخر برتری نظریه‌ی شبیه‌سازی را در مقایسه با دو نظریه‌ی دیگر نشان خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autism and the Three Main Theories of Cognition

نویسندگان [English]

  • Azadeh Doustelahi 1
  • Seyed Ali Samadi 2
  • Mostafa Taqavi 3
1 PhD Student of Philosophy of Sciences, Faculty of Law, Theology & Political Sciences, Tehran Branch of Science & Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Research Associate, Institute of Nursing and Health Research, Ulster University, Ulster, Northern Irland
3 Department of Philosophy of Sciences, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extensive studies on neuropsychiatric disorders have had a significant impact on our understanding of the structure and function of the brain and nervous system; To the extent that they have had important philosophical implications in the field of philosophy of mind and cognitive sciences. Autism is a disorder that has had many changes since its inception. Research on this disorder has made it a topic in philosophical psychology. The process of this research on cognitive and behavioral deficits in people with autism has had valuable insights into the development and structure of social cognition. In this regard, the three main theories of cognition, namely the theory of mind, the theory of simulation and the theory of executive control or the theory of metacognition, each with a different approach to autism disorder, introduce different causes. In this article, we will start with the clinical definition of autism, then introduce the three main theories of cognition, and finally show the superiority of simulation theory over the other two theories

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism Spectrum Disorders
  • Mind Theory
  • Simulation Theory
  • Executive Control Theory or Metacognition