تحلیل استعاره‌ی قطار در رمان‌ آنا کارنینا بر مبنای الگوی استعاره‌های مفهومی لیکاف و جانسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه هنر، دانشکده الاهیات، علوم سیاسی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

فیلسوفان و تاریخ‌نگاران علم برای هر قرن از تاریخ علم قائل به وجود استعاره‌ای خاص هستند. در این میان قرن نوزدهم ذیل استعاره‌ی قطار که تجسد ماشین بخار است، قرار دارد. از طرف دیگر و به‌طور هم‌زمان استعاره‌ی قطار در ادبیات قرن نوزدهم نقشی تعیین‌کننده پیدا می‌کند و به یکی از عواملی تبدیل می‌شود که پیرنگ داستان بر مبنای آن شکل می‌گیرد. لذا در قرن نوزدهم استعاره‌ی قطار که شکل ملموسی از ماشین بخار برای عموم است همه‌جا را فراگرفت و در ادبیات قرن نوزدهم نقشی تعیین‌کننده پیدا کرد. در این مقاله پس از معرفی استعاره‌ی قطار، به‌عنوان استعاره‌ی غالب در علم و ادبیات قرن نوزدهم، با اتخاذ راهبرد تحلیل مضمون[1]، استعاره‌ی مذکور در رمان‌ آنا کارنینا بر مبنای نظریه‌ی استعاره‌های مفهومی لیکاف و جانسون تحلیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Train Metaphor in Ana Karenina Novel Based on the Model of Lakoff and Johnson’s Conceptual Metaphors

نویسندگان [English]

  • Parisa Changizi 1
  • Hoseinali Nozari 2
1 Philosophy of Art, Divinity, political Science and Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Political Science, Political Science, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Philosophers and historians of science believe in a particular metaphor for every century in the history of science. Meanwhile, the nineteenth century is under the metaphor of the train, which is the embodiment of the steam engine. On the other hand, at the same time, the metaphor of the train plays a decisive role in nineteenth-century literature and it becomes one of the factors on which the plot of the story is based. So in the nineteenth century, the metaphor of the train, which is a tangible form of the steam engine for people, spread everywhere and it found a decisive role in the nineteenth-century literature. This metaphor becomes one of the factors on which the plot of the story is based. After introducing the train metaphor as the dominant metaphor in nineteenth-century science and literature, the paper analyzes the metaphor in Anna Karenina's novel by theme analysis strategy and based on the theory of Lakoff and Johnson's conceptual metaphors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • train metaphor
  • Anna Karenina
  • nineteenth century
  • conceptual metaphors
  • Lakoff and Johnson