تفسیر رمانتیکی آزادی از نظر آیزایا برلین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

لب لباب اندیشه برلین تعریف و تفسیر او از آزادی است. چنان‌که این تعریف و تفسیر بر سایر بخش‌های اندیشه‌اش سایه انداخته و بدون فهم آن نمی‌توان برداشت درستی از کلیت اندیشه او به دست آورد. اما پیشاپیش باید دانست که تعریف منحصربه‌فرد برلین از آزادی از رهگذر مطالعه دو عصر روشنگری و رمانتیسم و تأثیر مؤلفه‌های حاکم بر تفکر آن دو عصر بر اندیشه وی نشأت گرفته است. اولاً از جریان کلاسیک یا روشنگری در راستای عینیت باوری و واقع‌گرایی تجربه محور و ثانیاً از جریان رمانتیسم در راستای اراده محوری و به‌عنوان قوی‌ترین جریان ضد تفکر روشنگری. بنابراین به نظر می‌رسد تمایز آزادی مثبت و منفی از تأثیر همین دو جنبش نشأت گرفته باشد تا آن‌جا که جان گری یکی از معروف‌ترین مفسران آثار برلین لیبرالیسم او را آگونیستی معرفی می‌کند. این نوشتار سعی بر آن دارد ابتدا سهم ایده‌های رمانتیک را در تعریف و برداشت مفهوم آزادی از منظر برلین روشن ساخته و تفسیری رمانتیکی از آزادی مدنظر او ارائه کند تا بتواند تأثیر جنبش رمانتیک را بر اندیشه‌ی برلین به‌خصوص تعریف وی از آزادی نمایان سازد. سپس مدلل سازد آیا ایده‌های رمانتیکی موجود در مفهوم آزادی مدنظر برلین با ایده‌های روشنگری مؤثر در اندیشه وی در تعارض قرار می‌گیرند؟ زیرا فرض اولیه بر آن قرار دارد که تعریف آزادی متأثر از عناصر هر دو جنبش روشنگری و رمانتیسم است. و در ادامه آیا سنتز برلین در تأثیرپذیری از این دو جریان مذکور در تبیین مفهوم آزادی موفق و یکدست از کار درمی‌آید یا خیر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Romantical Interpretation of Freedom on Isaiah Berlin View

نویسندگان [English]

  • Mohsen Fazeli
  • Aliakbar Ahmadi Aframjani
  • Ali Moradkhani
  • Reza Davari Ardekani
چکیده [English]

Romantical interpretation of freedom on Berlin view is relied to understanding of his analysis on enlightenment and romantism. But we must already have drawn a clear imagination of other aspects of his thought such as anthropology, history and pluralism, until clarified means of freedom and be able to know foundation of original romantical aspects of his thought. This article tries to prove this claim that negative freedom is inextricably linked to romantic ideas, as if the relationship between freedom and romantic ideas is cut off to ignored, there can never be a way to define freedom as intended by Berlin. So first enumerated the supposed romantic ideas from works of Berlin and then with a Berlin analysis of the romantic era follow the traces of this ideas in the most fundamental part of his thought the concept of freedom until be able to achieve a romantic interpretation of his philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Berlin
  • Romantism
  • freedom
  • romantical interpretation
  • enlightenment