انتخاب مصنوعی به مثابه‌ی تمثیلی برای انتخاب طبیعی در آراء داروین: تحلیلی از منظر علومِ شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چگونگی برقراری تمثیل بین دو نوع انتخاب طبیعی و مصنوعی مورد پژوهش و مطالعه‌ی بسیاری از مورخین و فلاسفه‌ی علم، زیست‌شناسی و تکامل بوده است.‌ از جمله منابع مهم در این راستا، دست‌نوشته‌های داروین است که نشان می‌دهد در فرآیند مطالعات پژوهشی‌ داروین، چگونه تمثیلِ بین انتخاب طبیعی و مصنوعی در ذهن او شکل گرفته بود. رویکرد او به تمثیل رویکردی طبیعت‌گرایانه است. در تاریخ علم و معرفت نمونه‌های بسیاری از تمثیل وجود دارند که هم در مقام کشف و هم در مقام استدلال کاربرد داشته‌اند. مطابق یافته‌های جدید علوم شناختی ذهن آدمی بر اساس استدلال تمثیلی عمل می‌کند به‌گونه‌ای که تعدادی از دانشمندان علومِ شناختی بر این باورند که تمثیل در هسته‌ی شناخت آدمی قرار دارد. مدل‌های مختلفی در علوم شناختی برای اقامه‌ی تمثیل پیشنهاد شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که استدلال‌های تمثیلی به‌کارگرفته شده توسط داروین بر اساس مدل‌های علوم شناختی، مدل تمثیل تناسبی است با این فرق که برای برقراری تمثیل بین انتخاب طبیعی و مصنوعی داروین از تعدادی تمثیل‌های پل‌زننده و متقابلی استفاده کرده است. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artificial Selection as an Analogy for Natural Selection in Darwin's Views: An Analysis from a Cognitive Science Perspective

نویسنده [English]

  • Mahmoud Mozhdeh Khoshknodahani
چکیده [English]

How to establish an analogy between the two types of natural and artificial selection has been studied and studied by many historians and philosophers of science, biology and evolution. One of the most important sources in this regard is Darwin's manuscripts, which show how, in the process of Darwin's research studies, an analogy between natural and artificial selection was formed in his mind. His approach to analogy is a naturalistic one. In the history of science and knowledge, there are many examples of analogies that have been used both as discoveries and as arguments. According to the new findings of the cognitive sciences, the human mind operates on the basis of analogical reasoning, so that a number of cognitive scientists believe that analogy is at the core of human cognition. Various models in the cognitive sciences have been proposed for analogy. Researches show that the analogical arguments used by Darwin based on cognitive science models, are proportional analogy, with the difference that he used a number of bridging and Contrastive analogies to establish the analogy between natural and artificial selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analogy
  • natural selection
  • artificial selection
  • Darwin
  • model