نسخه کامل شماره 41، به همراه طرح روی جلد و شناسنامه مجله

10.30495/pi.2022.20612

عنوان مقاله [English]

Full version number 41