غلبه بر توجیه گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این یک اشتباه ساده اما قدیمی در نظریه ی معرفت است که گمان کنیم توجیه، در هر حدّ
و اندازه ای، محور عقلانیت و یا حتی برای آن مهم است. ما باید برای همیشه از اتکای فکری
به این عقیده که مدام به ما امنیت خاطری دروغین و غیرضروری تعارف می کند، د ست
بشوییم، همان که مسأله ی حلّ ناشدنی ناظر به مبنای نظریه ها را با این مسأله ی قابل حلّ
جایگزین می کند که چگونه نقائص نظریه ها را برملا کنیم . این مقاله (هرچند نه برای
نخستین بار ) با نظر به برخی نقدهای جدید خطوط کلی عقل گرایی انتقادی پوپر را ترسیم
می کند . در این مقاله به عنوان نمونه ای از قدرت رویکرد انتقادی، بحثی اجمالی راجع به
جایگاه قوانین منطق مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overcoming the Justificationist Addiction

چکیده [English]

It is a simple, though ancient, mistake in the theory of
knowledge to think that justification, in any degree, is central to
rationality, or even important to it. We must cut for ever the intellectual
apron strings that continue to offer us spurious and unneeded security, and
replace the insoluble problem of what our theories are based on by the
soluble problem of how to expose their shortcomings. The paper will
outline (not for the first time) the critical rationalism of Karl Popper,
taking account of some recent criticisms. A brief discussion of the status
of the laws of logic provides an illustration of the power of the critical
approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justification
  • rationality
  • Critical Rationalism
  • Karl Popper