کانت ، گفتگو و اخلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله پس از مرور بر مسأله ای معروف راجع به نظریه ی اخلاق کانت، با توسل به
برخی آراء معرفت شناسی او راه حلی پیش نهاده خواهد شد. سپس دیدگاه حاصل را که
صورتی از رویکرد گفتگو-محور است، مورد کاوش قرار خواهیم داد. در راه حل بعدی
پیشنهاد شده است که مسأله ی اولیه به شکلی بدل شود که بتوان به نحو تجربی با آن
مواجه شد. اگرچه آراء کانت زمینه ی بحث ما را تشکیل می دهند و محل ارجاع قرار
می گیرند، دغدغه ی اصلی مقاله بیشتر دیدگاهی است که بر آن استدلال شده است تا
تفسیر کانت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kant, Dialogue and Morality

چکیده [English]

After briefly reviewing a well-known problem about
Kant’s ethics, a resolution is offered by way of an appeal to certain
of Kant’s epistemological ideas. The resulting view – a version of a
dialogue-based approach – is explored, and a further resolution is
offered by way of suggesting that the initial problem then becomes
one which may be addressed empirically. While Kantian ideas are
used to set the scene, and as a point of reference, the paper’s
concerns are with the view to which the argument leads, rather than
with the exegesis of Kant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant
  • Ethics
  • autonomy
  • rational agents
  • moral agents
  • dialogue rights