تفاوت زن و مرد در دیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

قتل پدیده ای است که بشر همواره با آن مواجه بوده است و انسان برای باز داشتن افراد از تعدی به حق
حیات دیگری تاکنون تدابیر مختلف و متعددی را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است . شریعت مقدس
اسلام نیز راهکا رهای ویژه ای را برای مقابله با این پدیده ناخوشایند و باز داشتن انسانها از ورود بدان تشریع
نموده است ، به طوری که اگر قتل به صورت عمدی تحقق یابد شریعت اسلام حکم قصاص را برای جانی
در نظر گرفته است و اگر به صورت غیر عمدی واقع شود برای آن دیه را تشریع نموده و جانی را ملزم به
پرداخت آن می کند. و این تشریع نیز به تصریح قرآن کریم در آیه 92 از سوره نساء می باشد . در این مقاله
ابتدا دیدگاه فقهای پیشین در مورد دیه بیان شده است بعد از آن به دیدگاه فقهای معاصر پرداخته شده است .
و سپس مبنای فقهی مساوی بودن دیه زن و مرد در تحت عناوین اطلاق ادله، روایات مورد بحث قرار داده
شده است . و بعد از آن مبنای فقهی نصف بودن دیه زن در عناوین آیات قرآن و روایات بیان شده است .
سپس موضو ع حکمت متفاوت بودن دیه مرد و زن تحت دوعنوان پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد و
پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Difference between Man and Woman in Compensation

نویسنده [English]

  • Sohaila Babivardi
چکیده [English]

Killing is a phenomenon man has always been encountering. In order to
prevent individuals from violating rights to others’ life, man has
experienced and thought of various ways so far. Islam has also made
special laws in order to prevent men from committing this unpleasant
phenomenon in such a way that the killing is committed deliberately
the killer must face retaliation and if it is done unintentionally he must
pay blood money. Such a law-making is explicitly mentioned in the
verse 92 of the second Quranic surah. The present essay expounds
perspectives of earlier jurists concerning compensation first and those
of later jurists secondly, discusses juristic essential of man and woman
being equal in compensation thirdly, explains juristic essential of
woman’s compensation being half of man’s fourthly, and deals with the
reason for difference between man and woman in compensation finally

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation
  • difference between man and woman
  • equality of man and woman in compensation
  • woman’s compensation being half of man’s