ثعلبی و تفسیر او الکشف و البیان عن تفسیر القرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ابواسحاق ثعلبی، از مفسران بزرگ نیشابور در قرن چهارم و پنجم هجری است . تفسیر او با نام الکشف و
البیان عن تفسیر القرآن نقش مهمی در سیر نگارش های تفسیری و کلامی در سده های بعدی داشته است . در
این مقاله ضمن مروری کوتاه بر حیات علمی و فرهنگی ثعلبی و معرفی اجمالی آثار وی، مه م ترین اثر او
یعنی تفسیرش به تفصیل معرفی شده است . این معرفی شامل بررسی منابع و روش تفسیری ثعلبی، بیان جایگاه
و اعتبار الکشف و البیان در میان تفاسیر و داوری عالمان اسلامی دربارۀ آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Al-ThaÊlabi and His Commentary „Al-Kashf waÊl Bayan `an Tafsir al-Quran

نویسنده [English]

  • Mehrdad Abbasi
چکیده [English]

Abu Ishaq al-Tha’labi is a great Quranic commentator from
Nishabour in the fourth and fifth centuries. His commentary entitled
“Al-Kashf wa’l Bayan `an Tafsir al-Quran” has played a significant
role in the itinerary of writing theological books as well as Quranic
exegesis in late centuries. Reviewing al-Tha’libi’s scientific,
cultural life shortly and introducing his works briefly, the present
essay introduces his most significant work, i.e., his Quranic
commentary, including a survey of his sources as well as his
method, an explanation of status of al-Kashf wa’l Bayan in the
Quranic exegesis, and judgments of Islamic scholars concerning
that commentary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic exegesis
  • Abu Ishaq al-Tha’labi
  • Tafsir al- Tha’labi
  • al-Kashf wa’l Bayan `an Tafsir al-Quran