تمایز عقل و رأی در مکتب جعفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از مسائل مهم در روایات امام صادق (ع) شناخت عقیدۀ آن حضرت از مقوله هاهجک 5ی « عقل » و 
و درک تمایز بین این دو مفهوم است . ضرورت این بحث از آنجا ناشی م ی گردد که از طرفی عقل « رأی »
در روایات امام صادق (ع) به ع نوان راهنمای مومن تمجید شده و از طرف دیگر رأی و قیاس در آموزش
های آن حضرت به شدت مذمت و نفی شده است . نیز تخطئۀ رأی در روایات امام صادق (ع) به گونه ای
است که تایید آن بزرگوار از عقل و کارکردهای آن -در پشت حملات به رأی - مخفی و مهجور مانده
است. این مقاله تلاش ی است در نشان دادن موقعیت عقل و رأی در روایات امام صادق (ع) و بیان تمایز این
دو مفهوم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distinction of Intellect and Opinion in the Shiite School

نویسنده [English]

  • Majid Maaref
چکیده [English]

One among significant questions in Imam al-Sadiq’s hadiths is to
know his idea concerning categories of “intellect” and “opinion” as
well as comprehending the distinction between those two concepts.
Such a discussion is necessary because in Imam al-Sadiq’s hadiths
the intellect is praised as the guide for the believer on the one hand
while opinion and analogy are severely reproached and negated on
the other. To reproach the opinion in Imam al-Sadiq’s hadiths is
made in such a manner that his conforming the intellect and its
functions is remained hidden and obsolete in the light of attack on
opinion. The present essay is an attempt to indicate the status of
intellect and opinion in Imam al-Sadiq’s hadiths as well as
expounding the distinction between those two concepts

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellect
  • opinion
  • analogy
  • Quran
  • sunnah
  • principle
  • Authority
  • verdict
  • commentary