بررسی مبانی اعتقادی و آئینی درکلیسای ارتودکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

کلیسای ارتودکس شرقی شاخ ۀ بزرگی از کلیسای مسیحی است که در شرق اروپا، یونان، روسیه و
دیگر مناطق جهان پیروان بسیار دارد و به سبب ویژگی های اعتقادی، کلامی، سنت عبادی و آئین های
خاص خود از کلیسا ی کاتولیک رومی متمایز است . در مقالۀ حاضر، پس از بیان تاریخچه ای مختصر، با
پرداختن به این ویژگی های اعتقادی، عبادی و ساختاری کوشش شده است تا تصویر نسبتاً جامعی از این
کلیسا ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Doctrines and Rites in Eastern Orthodox Church

نویسنده [English]

  • F Lajevardi
چکیده [English]

The Eastern Orthodox Church is one of the largest branches of
Christianity which comprises numerous followers in eastern
Europe, Greece, Russia and other parts of the world, and consists of
a number of autonomous local churches in various countries. This
church is the remainder of the Byzantine Greek church and in the
course of its development has tried to preserve its historical heritage
and traditions. Due to its characteristic beliies, rites and
organization it is considered distinct from the Roman Catholic
Church.
The present article deals with the history, faith, rites and the inner
structure of the Eastern Orthodox Church.