معاد جسمانی از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مسئله معاد خصوصا معاد جسمانی در تفکرات فلسفی جایگاه ویژه ای داشته است، التزام به
عقل و نقل، حکما را به موضع گیری های مختلف سوق داده است . در این میان ابن سینا و ملاصدرا
جایگاه ویژه ای دارند، در این مقاله تقابل ظاهری میان این دو فیلسوف به بوته نقد گذاشته شده و
قرابت تفکر آن دو به تصویر کشیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporeal Resurrection in Philosophy of Avicenna and Mulla Sadra

نویسنده [English]

  • Mehdi Najafi Afra
چکیده [English]

The resurrection, specially corporeal resurrection, has possessed an
important position in Islamic philosophy.
Exertion of the reason and tradition, has caused various views among
Muslim thinkers. Avicenna and Mulla Sadra are the most important
sages who have an exclusive opinion about this subject. Superficially,
Avicenna has denied corporeal resurrection and Mulla Sadra has
accepted it; but in this critical assessment, that formal contradiction is
rejected and an affinity of the two has been designed

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporeal resurrection
  • soul
  • body
  • Matter
  • Form
  • intellectual world
  • heavenly bodies