تئوری آرامش در مشروعیت زناشوئی مسلمان و غیر مسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تبدیل دنیای بزرگ امروز به یک دهکده جهانی و رشد فزاینده تکنولوژی روابط انسان ها را
علیرغم فاصله بسیار دوری که از نظر جغرافیائی و اعتقادی دارند تسهیل و به هم نزدیک
کرده است . در این راستا علائق افراد بدون هیچ ملاحظه ای مرزهای دارالاسلام و دارالکفر را
درنوردیده و ما را به بررسی و بازنگری مسائل مهم دیرین که از حوزه ابتلا ء خارج شده بود
مجبور ساخته است.
از جمله این مسائل نکاح مسلمان ب ا غیر مسلمان است . نوشتار حاضر ضمن بررسی
دیدگاه های مختلف فقها ء اسلام و ارزیابی ادله آنها که از گستره و تحریم مطلق تا جواز
وسعت و پهنا دارد قائل به نظریه آرامش شده است . این نظریه ضمن تاکید بر دیدگاه فقها ء
امامیه و توصیه به آن، تکثیر نسل و تحصیل آر امش را که از نظر قرآن اساس و هدف مهم
زندگی زناشوئی قلمداد می شود تنها در پرتو زندگی همفکران میسور دانسته است، حتی
عشق هم نمی تواند در درازمدت دو مخالف در عقیده را در کنار یکدیگر با آرامش به انتهای
زندگی و مقصد آن راهنمائی کند، مخالفان در عقیده باید بدانند آتش عشق در نهایت،
زندگی و ثمرات آن را خواهد سوزاند . تنها راه رسیدن به آرامش انتخاب کفو و همفکر است .
همفکری در اصول اعتقادی و فروع اساسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Peace in the Legitimacy of Marriage of Muslim and non-Muslim

نویسنده [English]

  • Sayyed M. Reza Ayati
چکیده [English]

Quran declares that a very fundamental principle in the marriage
is "peace" for both parts. Considering this reality, the present essay
treats that principle as a basis for non-legitimacy of marriage of a
Muslim and a non-Muslim because of lack of peace in such a
marriage.