عرف عقلاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این تحقیقی است دربارة عرف که تأثیر فراوان در استنباط احکام فقهی دارد و راهگشای بسیاری از مسائل مستحدثه است. نقش عرف در فقه و حقوق نباید مورد غفلت فقیه قرار گیرد چرا که بسیاری از مسائل فقهی و اصول فقه به وسیلة عرف ثابت می‌شود همة سیستم‌های حقوقی جهان به عرف عقلاء توجه داشته‌اند. در زمان‌های گذشته در میان قبایل، عرف، پایه، و مایة همة پدیده‌های اجتماعی بوده و خود به تنهایی مصدر دین و اخلاق و معاملات به شمار می‌رفت. عرف از نظر اسلام معتبر شناخته شده و حلّال بسیاری از مشکلات فقهی است. عرف به مانند جامعه پویائی دارد و در اثر این پویائی، فقه و حقوق دستخوش پویائی و هم آهنگی با محیط می‌شوند.
بعضی فکر می‌کنند که بر پایه حدیث« حَلالُ محمدٍ، حلال الی یوم القیامة» در احکام اسلامی تحوّل راه ندارد در حالی که این برداشت سطحی، مورد پذیرش پژوهشگران نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Custom of the Wise

نویسنده [English]

  • Alireza Faiz
چکیده [English]

Custom of the wise plays a very significant role in
understanding juristic precepts especially newly-raised ones and all
legal systems have taken it into consideration. Some think that there
is no transformation in the Islamic precepts, while it is not correct
and dynamic custom of the wise can solve many newly-raised
juristic questions