عده و احکام آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

نگارنده در ابتدای مقاله، معنای عده را از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار م یدهد
و احکام عده را در مورد زنانی که مشمول آن قرار می گیرند توضیح می دهد . در ادامه به
بحث در مورد آثار طلاق ، طلاق در رابطة بین زوجین، طلاق بائن، طلاق رجعی پرداخته و
سپس به بررسی حقوق و تکالیف مالی زوجین در زمان عده، نفقه، مقرری ماهانه و ارث
می پردازد.
در پایان حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین در زمان عده و آثار جدایی زوجین بر
فرزندان را مورد بررسی قرار م یدهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Legally Prescribed Waiting" Period and Its Precepts

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad Bojnourdi
چکیده [English]

Meaning of "legally prescribed waiting period", its precepts,
different cases in different kinds of divorce, and tasks of both parts
in a divorce are thoroughly discussed in the present essay from an
Islamic viewpoint