علم عنائی واجب الوجود در حکمت سینوی و نقدی بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این نوشتار، نخست تفسیر علم ع نائی واجب الوجود را از دیدگاه شیخ الرئیس
مطابق شفا و نجات مطرح می کند . آنگاه با توجه به تفسیر وی در اشارات - ک ه
در حقیقت تفصیل همان اجمال است – به بیان ویژگیهای آن می پردازد.
بنا بر تفسیر دوم ، علم عنائی واجب الوجود سه ویژگی دارد:
-1 فراگیری آن نسبت به تمام موجودات
-2 آگاهی به اینکه نظام جهان هستی نظام برتر است
-3 آگاهی به اینکه نظام برتر جهان هستی برخاسته از احاطه ی علمی اوست.
بخش پایانی این نوشتار ، نقدی است بر نظریه ی علم عنایی سینوی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

علم عنائی واجب الوجود در حکمت سینوی و نقدی بر آن

نویسنده [English]

  • ahmad Beheshty