ایمان از دیدگاه مرجئه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مرجئه از مهمترین فرقه های کلام اسلامی است که بواسطه تأثیر شگرفی
که در صورت بندی کلام اسلامی داشته است باید مورد معرفی بیشتر قرا ر
گیرد این فرقه اگر چه در واکنش به تندرویهای خوارج در باب نقش عمل
در صورت بندی ایمان ظهور کرده است ، اماخود پایه گذار تفکر ایمان گرایی
در عالم اسلام بوده است . یگانه انگاری ایمان و معرفت مبنای اصلی
تفکرآنان را تشکیل می دهد و بی رنگ شدن نقش عمل در ایمان، باطن
گرایی در دین، نسبی شدن تلقی دین و ناواقع گرایی از مهمترین لوازم
مبنای فکری آنها در این زمینه محسوب م یشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ایمان از دیدگاه مرجئه

نویسنده [English]

  • J Khademzadeh