دین و اخلاق و رابطه آنها از منظر هانس کونگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بحث اخلاق و دین ورابطه آنها با یکدیگر یکی از مباحث بسیار مهم در تاریخ
اندیشه بشری است . فیلسوفان دین واخلاق و نیز الاهیدانان کتاب ها ومقالات
بسیاری درباره این موضوع نوشته اند .این مقاله به بررسی نقد این موضوع از
منظر یک الاهیدان کاتولیک می پردازد . هانس کونگ یکی از الاهیدانان
معاصر است که این موضوع رادر بسیاری ازآثار خود مورد بحث قرارداده است .
دراین مقاله ابتد ا خلاصه ای از آرا ء او درباره تعریف دین ، منشاء دین ، ضرورت
دین در دنیای کنونی و همچنین تعریف اخلاق، منشاء اخلاق، ضرورت اخلاق
ورابطه دین واخلاق ارائه می شود و در پایان برخی از دیدگاه های او مورد نقد
قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

دین و اخلاق و رابطه آنها از منظر هانس کونگ

نویسنده [English]

  • h ghanbari