تصور، تصدیق، حکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

    تقسیم علم به تصور و تصدیق دومین تقسیم بندی علم حصولی است که در کنار اصطلاح سوم یعنی «حکم» مورد توجه متفکران بوده و بخش مهمی از مباحث علم حصولی را به خود اختصاص داده است. بهترین تعریف تصور، تعریف ابن سیناست که تنها صدر المتالهین به آن عطف توجه کرده است. دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی مکمل نظریه ابن سیناست 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept, Statement and Judgment

نویسنده [English]

  • Muhammad Taghī Fa'ali
چکیده [English]

The first classification of propositional Knowledge to which is
dedicated a great Part of writings of the Scholars of logic, Kalam and
philosophy is Tassawur Tasdīq and Hukm.
The article tries to discuss these three aspects of propositional
Knowledge, i. e. Concept (Tassawur), Statement (Tasdīq) and
Judgment (Hudm) and that The best definition of Tassawur belougs to
Ibn Sina (Avicenna).

کلیدواژه‌ها [English]

  • concept
  • statement
  • Judgment
  • Propositional Kuowledge
  • Representing